Fashion School


Z pewnością większość z was wie, że studiuję projektowanie ubioru. Ta szkoła dramatycznie różni się od normalnych studiów. Mało teorii, większość praktyki. Co niezmiernie mnie cieszy, bo tego właśnie potrzebowałam. Całkiem niedawno każdy student przeżywał horror sesji zaliczeniowej. Ja również. Nie było łatwo, trzeba to przyznać, ale gdy wszystkie projekty były już odszyte przeszłam (lub raczej przeszliśmy z moją niezawodną ekipą) do najprzyjemniejszej części zaliczeń - sesji zdjęciowych! Wybór miejsca był oczywisty, od dawna myślałam o tym aby były lustra, biel ścian i jasne światło. Iga też pasowała do tego idealnie. Mam zasadę, że cudze chwalę ale i swoje znam i doceniam. Sprawdzony fotograf i mała nowość męski model (o tym w niedalekim poście). Mam nadzieję, że moje projekty w tej scenerii przypadły wam do gustu. Było dużo zabawy, stresu i satysfakcji. Sesja zaliczona, teraz czas na ostatni rok i mega stresujący dyplom! Wish me luck.                                                      

XDominikaX

Certainly most of you know that I study fashion design. This school is dramatically different from normal studies. Few theories, most of the practice. What pleases me immensely, because that's what I needed. Quite recently, each student experienced the horror a class session. So do I. It was not easy, I have to admit it, but when all the projects were already sewn, I went (or rather we went with my reliable crew) to the most pleasant part of preparing - photoshoot! The choice of location was obvious, I thought long of a place with mirrors, white walls and bright light. Iga also fits into this perfectly. Proven photographer and a small new - male model (more about it in a nearby post). I hope that my projects in this scene coincided with you to enjoy. There was a lot of fun, stress and satisfaction. The exams passed, now it's time for the last year and a super stressful diploma! Wish me luck. 
fot. Arek Stokłosa

You Might Also Like

0 komentarze

Flickr Images